Programi za otroke

Začetni in osnovni – Sobota (8 x 60 minut)

Potekajo 1 x tedensko, ob sobotah od 8.30 do 9.30 ure, od 9.30 do 10.30 ure in od 10.30 do 11.30 ure (možnost izbire do zapolnitve mest)

Vključijo se lahko otroci od 5. do 9. leta starosti.Da otroci lahko varno sledijo programu, morajo biti večji od 110 centimetrov.

Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v homogene skupine glede na starost in predznanje ter pogum.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo prve plavalne tehnike- žabice, in plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Med tečajem je bazen zaprt za ostale obiskovalce, da lahko otrokom zagotovimo optialne pogoje za igro in učenje. 

1. termin: 23. september - 18. november
2. termin: 25. november - 20. januar
3. termin: 27. januar - 23. marec
4. termin: 30. marec - 25. maj

Nadaljevalni (in osnovni) tečaji – Sreda in/ali petek (8 x 60 minut ali 15 x 60 minut)

Vadba poteka 1 x tedensko ali 2 x tedensko, ob sredah in/ali petkih med 16. in 20. uro.
Ob prvi uri se opravi preizkus plavalnega znanja, nakar se otroke razdeli v homogene skupine glede na starost in predznanje.
Ura začetka vaše skupine je določena glede na rezultate preizkusa.

1. Vključijo se lahko otroci plavalci starejši od 9 let, ki so že osvojili osnovne tehnike prsno, hrbtno in kravl ter zmorejo 10 minut neprekinjenega plavanja.

2. Vključijo se lahko otroci, ki sicer znajo plavati in so starejši od 10 let, vendar še ne poznajo plavalnih tehnik . Tem otrokom bo namenjena posebna skupina v kateri se bodo spoznali z osnovnimi plavalnimi tehnikami.

Nadaljevalnim tečajem pravimo tudi plavalna rekreacija za otroke. V teh tečajih se otroci učijo nadaljevalnih tehnik prsno, hrbtno in kravl, v boljših skupinah pa tudi osnove plavalne tehnike delfin, nadvodne in podvodne obrate ter štartne skoke.

Za učenje plavanja je rezervirana plavalna proga, vsakokratna ura traja 60 minut, vendar pa so otroci vključeni v program lahko na bazenu poljubno dolgo že pred in tudi po končani uri ter se samostojno zabavajo pod budnim očesom reševalca iz vode.

S tečaji začnemo v sredo, 20. 9. in v petek 22. 9., priključitev pa je mogoča tudi kasneje med šolskim letom, po predhodnem preizkusu znanja plavanja.

Za več informacij pokličite.

Navodila za prijavo:

Preglejte ponudbo naših programov in izberite ustrezen program.

Otroke od 5. do 9. leta ne glede na plavalno znanje vpisujete v začetne in osnovne tečaje, ki potekajo istočasno in zajemajo različne plavalne razrede, od zbiranja poguma do učenja prvih plavalnih tehnik.

Otroke od 9. do 10. leta, glede na plavalno znanje, lahko vpišete v osnovne plavalne tečaje, kjer se bodo naučili treh plavalnih tehnik. Če imajo plavalnega predznanja dovolj (znanje treh osnovnih tehnik plavanja in 10 minut neprekinjenega plavanja) pa se lahko vpišejo tudi v nadaljevalne tečaje.

Otroke plavalce (otrok zmore preplavati 50m in neprekinjeno plava 10 minut) od 10. leta dalje po predhodnem preizkusu vpisujemo v osnovne tečaje ob sredah ali petkih,

Otrokom od 10. leta, ki so slabi plavalci ali neplavalci pa nudimo ugodne individualne tečaje ali prilagojene skupine.

Za informacije pokličite na 041 307 507.


Pred prijavo na tečaj:

Pred tečajem se dobro pogovorite z otrokom. Pripravite ga na samostojnost in na delo v novi skupini. Prisotnost staršev v bazenu med tečajem ni dovoljena.

Pred začetkom tečaja se je potrebno na tečaj prijaviti preko spletne prijave. Število prostih mest je omejeno.

Ob prijavi obvezno opozorite na morebitne posebnosti in bolezni otroka.

Prisotnost staršev v bazenu med tečajem ni dovoljena.