Programi za otroke


S plavalnimi tečaji bomo začeli, takoj ko bodo nakazani dovolj stabilni pogoji, da bomo z začetimi tečaji lahko tudi zaključili po predvidenem programu.

Začetni in osnovni –  Ponedeljek in četrtek (12 x 60 minut)

Potekajo 2 x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih, od 16. do 17. ure, od 17. do 18. ure ali od 18. do 19. ure (možnost izbire do zapolnitve mest).Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v homogene skupine glede na starost in predznanje ter pogum.

Vključijo se lahko otroci od 4. do 9. leta starosti. Da otroci lahko varno sledijo programu morajo biti večji od 105 centimetrov.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo prve plavalne tehnike- žabice, in plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Začetni in osnovni – Sobota (8 x 90 minut)

Potekajo 1 x tedensko, ob sobotah od 8.30 do 10. ure in od 10. do 11.30 ure (možnost izbire do zapolnitve mest). Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v skupine glede na starost in predznanje ter pogum.


Vključijo se lahko otroci od 4. do 9. leta starosti.Da otroci lahko varno sledijo programu, morajo biti večji od 105 centimetrov.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo prve plavalne tehnike- žabice, in plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Nadaljevalni tečaji – Sreda ali petek (8 x 60 minut)

1. Vključijo se lahko otroci plavalci stari od 8 do 10 let, ki so že osvojili osnovne tehnike prsno, hrbtno in kravl ter zmorejo 10 minut neprekinjenega plavanja.

2. Vključijo se lahko otroci plavalci starejši od 10 let, ki bi radi izboljšali svoje plavalno znanje.

Nadaljevalnim tečajem pravimo tudi plavalna rekreacija za otroke. V teh tečajih se otroci učijo nadaljevalnih tehnik prsno, hrbtno in kravl  ter osnov delfina. Spoznajo se tudi z nadvodnimi in podvodnimi obrati za posamezne plavalne tehnike ter štartnimi skoki.

Vadba poteka 1 x tedensko ali 2 x tedensko, ob sredah in/ali petkih med 16. in 20. uro. Ob prvi uri se opravi preizkus plavalnega znanja, nakar se otroke razdeli v homogene skupine glede na starost in predznanje.
Ura začetka vaše skupine je določena glede na rezultate preizkusa.

Za učenje plavanja je rezervirana plavalna proga, vsakokratna ura traja 60 minut, vendar pa so otroci vključeni v program lahko na bazenu poljubno dolgo že pred in tudi po končani uri ter se samostojno zabavajo pod budnim očesom reševalca iz vode.

TERMINI OSNOVNIH PLAVALNIH TEČAJEV 2020 /2021

2 x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih:

1 x tedensko, ob sobotah:

TERMINI NADALJEVALNIH PLAVALNIH TEČAJEV 2020 / 2021

Tečaji se izvajajo od 10. novembra do konca maja v sklopih po 8 učnih ur. Skupini se je mogoče priklučiti kadarkoli, po predhodnem preizkusu plavalnega znanja.

Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov tečajev. Urnikov med trajanjem tečajev ne bomo spreminjali, če pa se bodo spreminjali pred začetkom tečaja, bomo vse že prijavljene o tem predhodno obvestili.