Programi za otroke


Začetni in osnovni –  Ponedeljek in četrtek (12 x 60 minut)

Potekajo 2 x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih, od 16. do 17. ure, od 17. do 18. ure ali od 18. do 19. ure (možnost izbire do zapolnitve mest).

Vključijo se lahko otroci od 4. do 9. leta starosti. Da otroci lahko varno sledijo programu morajo biti večji od 105 centimetrov.

Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v homogene skupine glede na starost in predznanje ter pogum.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo prve plavalne tehnike- žabice, in plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Začetni in osnovni – Sobota (8 x 60 minut)

Potekajo 1 x tedensko, ob sobotah od 8.30 do 9.30 ure, od 9.30 do 10.30 ure in od 10.30 do 11.30 ure (možnost izbire do zapolnitve mest)

Vključijo se lahko otroci od 4. do 9. leta starosti.Da otroci lahko varno sledijo programu, morajo biti večji od 105 centimetrov.

Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v homogene skupine glede na starost in predznanje ter pogum.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo prve plavalne tehnike- žabice, in plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Nadaljevalni tečaji – Sreda in / ali petek (8 x 60 minut ali 15 x 60 minut)

1. Vključijo se lahko otroci plavalci stari od 8 do 10 let, ki so že osvojili osnovne tehnike prsno, hrbtno in kravl ter zmorejo 10 minut neprekinjenega plavanja.

2. Vključijo se lahko otroci plavalci starejši od 10 let, ki bi radi izboljšali svoje plavalno znanje.

Nadaljevalnim tečajem pravimo tudi plavalna rekreacija za otroke. V teh tečajih se otroci učijo nadaljevalnih tehnik prsno, hrbtno in kravl, v boljših skupinah pa tudi osnove plavalne tehnike delfin, nadvodne in podvodne obrate ter štartne skoke.

Vadba poteka 1 x tedensko ali 2 x tedensko, ob sredah in/ali petkih med 16. in 20. uro. Ob prvi uri se opravi preizkus plavalnega znanja, nakar se otroke razdeli v homogene skupine glede na starost in predznanje.
Ura začetka vaše skupine je določena glede na rezultate preizkusa.

Za učenje plavanja je rezervirana plavalna proga, vsakokratna ura traja 60 minut, vendar pa so otroci vključeni v program lahko na bazenu poljubno dolgo že pred in tudi po končani uri ter se samostojno zabavajo pod budnim očesom reševalca iz vode.

Navodila za prijavo:

Preglejte ponudbo naših programov in izberite ustrezen program.

Otroke od 4. do 8. leta ne glede na plavalno znanje vpisujete v začetne in osnovne tečaje, ki potekajo istočasno in zajemajo različne plavalne razrede, od zbiranja poguma do učenja prvih plavalnih tehnik.

Otroke od 8. do 10. leta, glede na plavalno znanje, lahko vpišete v osnovne plavalne tečaje, kjer se bodo naučili treh plavalnih tehnik. Če imajo plavalnega predznanja dovolj (znanje treh osnovnih tehnik plavanja in 10 minut neprekinjenega plavanja) pa se lahko vpišejo tudi v nadaljevalne tečaje.

Otroke plavalce od 10. leta dalje po predhodnem preizkusu vpisujemo v nadaljevalne tečaje, slabe plavalce ali neplavalcem pa nudimo ugodne individualne tečaje ali prilagojene skupine.

Za informacije pokličite na 041 307 507.


Pred prijavo na tečaj:

Pred tečajem se dobro pogovorite z otrokom. Pripravite ga na samostojnost in na delo v novi skupini. Prisotnost staršev v bazenu med tečajem ni dovoljena.

Pred začetkom tečaja se je potrebno na tečaj prijaviti preko spletne prijave. Število prostih mest je omejeno.

Ob prijavi obvezno opozorite na morebitne posebnosti in bolezni otroka.

Prisotnost staršev v bazenu med tečajem ni dovoljena.

Predvideni termini 2022/2023:

2 x tedensko (ponedeljek in četrtek):

1. termin: 26. september - 10. november
2. termin: 14. november - 22. december
3. termin: 5. januar - 20. februar
4. termin: 27. februar - 6. april
5. termin: 13. april - 29. maj

1 x tedensko (sobota):

1. termin: 24. september - 19. november
2. termin: 26. november - 28. januar
3. termin: 4. februar - 1. april
4. termin: 8. april - 3. junij

Nadaljevalni tečaji (sreda in/ali petek):

Priključitev možna kadarkoli po preizkusu plavalnega znanja.