Savne – Covid -19

Do nadaljnjega sproščanja ukrepov je mogoč le zakup savne za člane istega gospodinjstva ali osebe, ki so tudi sicer v tesnih stikih.

Za zakup savne in rezervacijo pokličite na 041 307 507.

 

1.) Obiskovalci savne si morajo ob vhodu razkužiti roke, nositi obrazno masko in zagotavljati zadostno medsebojno razdaljo.

2.) Obiskovalec savne je dolžan nositi masko v skupnih prostorih, v garderobi in hodnikih.

3.) Pri uporabi savne in ležalnikov naj obiskovalci v izogib stiku kože s površinami uporabijo brisačo.

Savne obratujejo v skladu z veljavnim odlokom:

Dejavnosti, ki so odprte ob pogoju testa za zaposlene:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
  • pri opravljanju trgovinske dejavnosti, kot jo ureja Zakon o trgovini, gre za trgovinsko dejavnost, ki se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih (potujoča prodajalna, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, na daljavo in na tržnici), in sicer ne glede na vrsto blaga in prodajno površino.
  • s to izjemo so zajete tudi do sedaj veljavne izjeme prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, prodajaln z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijskih prodajaln, specializiranih prodajaln z otroškim programom, prodajaln s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga, tržnic, trafik in kioskov za prodajo časopisov in revij in premičnih stojnic za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev.
 • druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže
  • omejitev površine 400 m2 velja za servisne delavnice, za storitve izdelave, vzdrževanja in montaže pa omejitve glede površine ni,
  • med storitve izdelave, vzdrževanja in montaže sodijo servisne storitve malega gospodarstva, kot npr. šiviljstvo, čevljarstvo, računalniški, elektro in telekomunikacijski servisi, vodovodne in ogrevalne inštalacije, urarstvo, zlatarstvo, mizarstvo, montažerstvo, fotografi, avtopralnice, storitve vrtnarij in drevesnic,
  • v to izjemo ne sodijo storitve na področju gradbeništva (npr. fasaderska dela, krovska dela, zunanje vzdrževanje stavb), saj so v skladu z 8. točko 2. člena Odloka dovoljena zgolj gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
  • v to izjemo sodijo vse avtopralnice, ne glede na to, kje se nahajajo, zato za vse zaposlene, ki opravljajo dejavnost avtopralnice, velja pogoj testiranja. Pogoj testiranja zaposlenih, ki opravljajo dejavnost avtopralnice, tako velja tudi v primeru, če se npr. avtopralnice nahajajo v okviru bencinskega servisa ali servisne delavnice, v kateri se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles.
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
  • pogoj testiranja zaposlenih se na novo določa tudi pri storitvah frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure, prav tako pa še naprej velja pogoj testiranja zaposlenih pri vseh ostalih kozmetičnih dejavnostih (ličenje, manikura, nameščanje umetnih nohtov, nega obraza), pedikuri, dejavnostih salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo),…
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
  • izjema velja tudi za skupinske izobraževalne storitve do 10 oseb,
  • izjema velja na primer za inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice zasebne glasbene šole, ki nimajo koncesije in ne izvajajo javnega programa.
 • storitve salonov za nego živali, 
  • sem spadajo tudi storitve pasjih hotelov.